کتاب سرمایه‌گذاری خطرپذیر (Venture Capital)

کتاب سرمایه‌گذاری خطرپذیر (Venture Capital)کتاب سرمایه‌گذاری خطرپذیر (Venture Capital)
قیمت قیمت : 10000 تومان
72 بازدید
نوع فایل : pdf

 

   بسیاری از کارآفرینانی فناور و خلّاق، به علّت فقدان دانش مدیریت و ناتوانی در جلب منابع مالی، در راه‌اندازی کسب و کارهای جدید با شکست مواجه می‌شوند. کلید حلّ مشکل، مشارکت سرمایه‌گذارانی است که مخاطرات سرمایه‌گذاری را به خوبی محاسبه کنند و فعالانه با کارآفرینان همراه شده، با هدف کسب سود سرشار، نقاط ضعف آنها را پوشش دهند. امروزه، صنعت سرمایه‌گذاری خطرپذیر، در تسریع روند رشد اقتصادی و توسعه فناوری کشورهای توسعه یافته و صنعتی نقش ویژه‌ای ایفا می‌کند.

 

  • اولین کتاب نوشته شده به زبان فارسی در زمینه سرمایه‌گذاری خطرپذیر
  • تبیین ارتباط سرمایه‌گذاری خطرپذیر با توسعه فناوری
  • ارائه مفهومی جامع از سرمایه‌گذاری خطرپذیر
  • معرفی و تجزیه و تحلیل وضعیت سرمایه‌گذاری خطرپذیر در کشورمان
  • وضعیت صنعت سرمایه‌گذاری خطرپذیر در چند کشور منتخب
  • مطالعه و بررسی زیرساخت‌های لازم برای شکل‌گیری سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ایران
  • سیاستگذاری صنعت سرمایه‌گذاری خطرپذیر
  • تحلیل چند تجربه موفق سیاستگذاری این صنعت در جهان

 

مطالعه این کتاب توصیه می‌شود به: سیاستگذاران و برنامه‌ریزان، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، دانشجویان و اساتید دروس مرتبط با کارآفرینی، مدیریت سرمایه‌گذاری و سیاستگذاری تکنولوژی و پژوهشگران این حوزه

 


فصول کتاب:

 
فصل 1 : توسعه تكنولوژي و سرمايه‌گذاری خطرپذير

فصل 2 : شناخت سرمايه‌گذاری خطرپذير

فصل 3 : معرفی و بررسی عملكرد صندوق‌های مالی توسعه تكنولوژی

فصل 4 : سرمایه‌گذاری خطرپذیر در كشورهای منتخب

فصل 5 : زیرساخت‌های صنعت سرمایه‌گذاری خطرپذیر در ایران

فصل 6 : سیاستگذاری سرمایه‌گذاری خطرپذیر

فصل 7 : پیوست (درس‌هایی از تجربه اسرائیل) و منابع و مآخذ