کتاب مدیریت اندیشگاه، از تولّد تا توسعه

کتاب مدیریت اندیشگاه، از تولّد تا توسعهکتاب مدیریت اندیشگاه، از تولّد تا توسعه
قیمت قیمت : 10000 تومان
109 بازدید
نوع فایل : pdf

این کتاب نخستین کتاب تخصصی فارسی در حوزه مدیریت کانون‌های تفکر است و تلاشی است برای ترویج و گسترش دانش‌ها و مهارت‌های اندیشگاهی لازم برای تولید فکر.


ایجاد توانایی برای چاره‌جویی در برابر چالش‌ها، برون رفت از بحران‌ها، مقابله با تهدیدها و بهره‌برداری از فرصت‌ها، آمادگی برای مواجهه با مقتضیات آینده و پدیده‌های نوظهور، نیازمند فرصتی سازمان‌یافته برای تولید فکر و اندیشه است که اندیشگاه نامیده می‌شود.

 

مخاطبان کلیدی این کتاب:

مدیران ارشد، میانی و اجرایی اندیشگاه‌ها و مشاوران آنها

حامیان، راهبران و سیاستگذاران اندیشگاه‌

 

فهرست کتاب:

پيشنگار   

مقدمه پيش‌درآمد: اين کتاب و مخاطبانش

 

بخش اول: مديريت دوران تولد و رشد اوليه انديشگاه  

فصل اول: چه نوع انديشگاهي به درد شما مي‌خورد؟  

فصل دوم: شبکه متخصصين، گروه انديشه‌وران يا تكستاره ها؟  

فصل سوم: از امناء و هيأت‌مديره چه مي‌خواهيد؟

 

بخش دوم: مديريت دوران تثبيت و بلوغ انديشگاه  

فصل چهارم: آيا به نظام بازبيني انديشيده‌ايد؟  

فصل پنجم: چگونه انديشه‌وران را مديريت مي‌كنيد؟

فصل ششم: با هزينه‌هاي غيرمستقيم و سربار چه مي‌كنيد؟

 

 بخش سوم: مديريت دوران توسعه و نوسازي انديشگاه  

فصل هفتم: چگونه با مشتريان و حاميان« ارتباط » مي‌گيريد؟  

فصل هشتم: براي تربيت مديران مياني چه کرده‌ايد؟  

فصل نهم: آينده‌تان را چگونه مي‌نگاريد؟